Văn bản quy phạm pháp luật

v/v triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy 2021
Số ký hiệu 1089 /BTV - TG Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/06/2021 Người ký
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung v/v triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy 2021
Văn bản khác :