Văn bản quy phạm pháp luật

v/v tăng cường pc dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới và đẩy mạnh khai báo y tế điện tử
Số ký hiệu 1079/BTV - TG Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/06/2021 Người ký
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung v/v tăng cường pc dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới và đẩy mạnh khai báo y tế điện tử