Văn bản quy phạm pháp luật

v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch covid-19 và thực hiện bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hđnd các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu 1072 /BTV-TG Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/05/2021 Người ký
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch covid-19 và thực hiện bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hđnd các cấp nhiệm kỳ 2021-2026