Văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn tổ chức tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ xiii
Số ký hiệu 31 /HD - BTV Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 05/11/2020 Người ký
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung hướng dẫn tổ chức tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ xiii