Văn bản quy phạm pháp luật

đề cương tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc ninh lần thứ xx
Số ký hiệu 164-CV/BTGTU Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/07/2020 Người ký
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung đề cương tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc ninh lần thứ xx