Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Thực hiện khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” nhiệm kỳ 2022- 2027
Số ký hiệu 78/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/06/2023 Người ký Nguyễn Phương Mai
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” nhiệm kỳ 2022- 2027
Văn bản khác :