Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Số ký hiệu 73/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/04/2023 Người ký Trần Thị Xuân Thu
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Văn bản khác :