Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lên tiếng bảo vệ Phụ nữ và trẻ em” năm 2023
Số ký hiệu 72/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/04/2023 Người ký Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lên tiếng bảo vệ Phụ nữ và trẻ em” năm 2023
Văn bản khác :