Văn bản quy phạm pháp luật

QĐ THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM THUỘC DIỆN BẢO TRỢ XÃ HỘI
Số ký hiệu 148/QĐ-BTV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/05/2023 Người ký Nguyễn Phương Mai
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung QĐ THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM THUỘC DIỆN BẢO TRỢ XÃ HỘI
Văn bản khác :