Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
Số ký hiệu 74/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/05/2023 Người ký Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
Văn bản khác :