Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển mô hình kinh tế tập thể” năm 2023
Số ký hiệu 75/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/05/2023 Người ký Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển mô hình kinh tế tập thể” năm 2023
Văn bản khác :