Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong các cấp Hội phụ nữ năm 2023
Số ký hiệu 71/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/04/2023 Người ký Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong các cấp Hội phụ nữ năm 2023
Văn bản khác :