Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu 70/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/04/2023 Người ký Trần Thị Xuân Thu
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Văn bản khác :