Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 65/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/04/2023 Người ký Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Văn bản khác :