Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Liên hoan Phụ nữ hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023
Số ký hiệu 67/KH-BTV Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 14/04/2023 Người ký Nguyễn Phương Mai
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Liên hoan Phụ nữ hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023
Văn bản khác :