Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 89
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 78/KH-BTV KẾ HOẠCH Thực hiện khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” nhiệm kỳ 2022- 2027 Lĩnh vực khác 01/06/2023
2 75/KH-BTV KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển mô hình kinh tế tập thể” năm 2023 Lĩnh vực khác 19/05/2023
3 74/KH-BTV Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 Lĩnh vực khác 17/05/2023
4 511/BTV-GĐXH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2023 và tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Lĩnh vực khác 17/05/2023
5 148/QĐ-BTV QĐ THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM THUỘC DIỆN BẢO TRỢ XÃ HỘI Lĩnh vực khác 16/05/2023
6 502/BTV-GĐXH V/V TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG '' TUẦN LỄ ATGT ĐƯỜNG BỘ TOÀN CẦU'' Thông tin văn bản (Xem chi tiết) Lĩnh vực khác 12/05/2023
7 503/CV-BTV V/V TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 19/4/2023 Lĩnh vực khác 12/05/2023
8 504/BTV-GĐXH V/V TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2023 Lĩnh vực khác 12/05/2023
9 495/BTV-GĐXH V/v tiếp tục đăng ký nhận đỡ đầu các cháu mồ côi năm 2023 Lĩnh vực khác 09/05/2023
10 73/KH-BTV KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Lĩnh vực khác 28/04/2023
11 72/KH-BTV KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lên tiếng bảo vệ Phụ nữ và trẻ em” năm 2023 Lĩnh vực khác 28/04/2023
12 485/BTV-GĐXH Vv mời viết tham luận Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả lên tiếng bảo vệ Phụ nữ, trẻ em”. Lĩnh vực khác 26/04/2023
13 477/BTV-TG V/v thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII Lĩnh vực khác 24/04/2023
14 479/BTV-TG V/v tăng cường sử dụng Báo PNVN trong các cấp Hội LHPN Lĩnh vực khác 24/04/2023
15 71/KH-BTV KẾ HOẠCH Thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong các cấp Hội phụ nữ năm 2023 Y tế 24/04/2023
16 70/KH-BTV KẾ HOẠCH Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lĩnh vực khác 24/04/2023
17 470/BTV-BTG V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác Lĩnh vực khác 17/04/2023
18 67/KH-BTV KẾ HOẠCH Liên hoan Phụ nữ hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 Lĩnh vực khác 14/04/2023
19 67/KH-BTV KẾ HOẠCH Liên hoan Phụ nữ hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 Lĩnh vực khác 14/04/2023
20 65/KH-BTV KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Lĩnh vực khác 13/04/2023
Trang 1/5|<<12345>>|