Ngày 10 tháng 12 năm 2022
NON SÔNG GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ, RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ

Sáng 08/12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ Mười - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.