Ngày 1 tháng 10 năm 2023
NON SÔNG GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ

Trong 2 ngày, 28 và 29-9, TYM Chi nhánh thành phố Bắc Ninh tổ chức bàn giao hỗ trợ các công trình “Nông thôn mới” cho các địa phương và ra mắt hoạt động tại 2 xã, phường trên địa bàn tỉnh.