QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”

21/09/2022 10:12 Số lượt xem: 58

Thống kê truy cập

Online : 5228
Đã truy cập : 113599286