Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, ngày 17/6/2022

28/06/2022 11:04 Số lượt xem: 15

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4470
Đã truy cập : 68126110