Lan tỏa giá trị tốt đẹp từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

20/11/2023 10:14 Số lượt xem: 36

Những năm qua, Hội LHPN huyện Tiên Du đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Theo đó, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai thực hiện và mang lại nhiều kết quả thiết thực, không chỉ góp phần tích cực để mọi gia đình ấm no, tiến bộ mà còn thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa bàn các xã, thị trấn.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết : Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhằm mục đích nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và cán bộ Hội các cấp, tiến tới vận động thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể, bao gồm: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ.