Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

04/10/2022 15:05 Số lượt xem: 73

Từ ngày 14 - 31/10/1930, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “Phụ nữ hiệp hội”. Năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/20/2010 của Ban Chấp Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hằng năm là Ngày phụ nữ Việt Nam.

Từ ngày 14 - 31/10/1930, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “Phụ nữ hiệp hội”. Năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/20/2010 của Ban Chấp Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hằng năm là Ngày phụ nữ Việt Nam.

          Trải qua 92 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt nam không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị- xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đến các tầng lớp phụ nữ; Người từng căn dặn bản thân phụ nữ phải chủ động quyết tâm, khắc phục, khó khăn, tự tin, tự lực, tự cường, không nên tự ti. Phải gắng học tập chính trị, học tập văn hóa kỹ thuật; hăng hái thi đua thực hiện “Cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình” để xứng đáng là người làm chủ nước nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Gia đình là tế bào của xã hội”, “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội”; “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”. Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 -2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, gợi mở “Mỗi cấp Hội sẽ lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi phụ nữ sẽ là người thắp lửa cho mỗi nhà, thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.  

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, quyết tâm đưa các phong trào, cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương; thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực cụ thể hóa, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến cán bộ, hội viên phụ nữ.  Cuộc vận động với 8 tiêu chí; trong đó nội dung “5 không” gồm 5 tiêu chí: (1)“Gia đình không đói nghèo”,(2)“Gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH”,(3)“Gia đình không bạo lực”,(4)“Gia đình không vi phạm chính sách dân số”,(5)“Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”. Nội dung “3 sạch”, gồm: (1)“Sạch nhà”,(2)“Sạch ngõ”,(3) “Sạch đồng”. Cùng với đó, lồng ghép các giá trị văn hóa vào nội hàm các tiêu chí để tuyền truyền, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ thực hiện thông qua các mô hình cụ thể; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ và tổ chức các mô hình "Xây dựng gia đình hạnh phúc", "Gia đình 4 chuẩn mực"…; tuyên truyền, giáo dục để phụ nữ thực hiện tốt trách nhiệm trong hôn nhân, gia đình. Tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án chăm lo, hỗ trợ phụ nữ về vốn, kiến thức, đảm bảo sinh kế bền vững. Tiếp tục nỗ lực, kiên trì vận động phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới…

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp chủ động lựa chọn các phần việc phù hợp với điều kiện thực tiễn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền để tập trung triển khai thực hiện tại địa phương. Kết quả, 5 năm qua các cấp Hội đã có 261 công trình/phần đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp 5.277 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh lên 175.666/219.573 (80%) hộ đạt cả 8 tiêu chí; 1.980 điển hình được phát hiện.

Tiêu chí 5 không: Hội đã giúp 965 hộ thoát nghèo có địa chỉ, 38.345 hộ cận nghèo và hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, xây mới và sửa chữa 49 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá hơn 9 tỷ đồng; can thiệp, lên tiếng bảo vệ và hỗ trợ 430 nạn nhân bị bạo lực gia đình, 10 trẻ em bị XHTD; 443 người vi phạm pháp luật, TNXH tái hòa nhập cộng đồng; 477 gia đình có trẻ em suy dinh dưỡng được tiếp cận kiến thức nuôi dạy con tốt, 510 gia đình thực hiện không vi phạm chính sách dân số.

Xây dựng các mô hình mới để góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới: từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã ra mắt và duy trì 17 mô hình “Làng quê/khu phố an toàn” với 6.889 hộ; 145 CLB Gia đình hạnh phúc; 07 CLB “Không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em” với 745 thành viên; 453 CLB Phụ nữ hát Dân ca Quan họ với 10.492 thành viên; 262 CLB bóng chuyền hơi với 6172 thành viên; 152 câu lạc bộ khiêu vũ thể thao với 4.119 thành viên... Thông qua các hoạt động nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình, sự cần thiết xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em… cũng được nâng lên rõ rệt.

 Tiêu chí “3 sạch”: Các cấp Hội phụ nữ gắn với thực hiện phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh trồng cây trồng hoa vì môi trường xanh, đường làng sạch, đô thị văn minh”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Phụ nữ Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, “Phụ nữ đi chợ bằng làn”, “môi trường xanh, quầy hàng sạch, hành động đẹp”, “Mái nhà xanh”, “tổ phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn”... nhằm thực hiện các tiêu chí số 17 về môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Nhiều hoạt động mang dấu ấn riêng của Hội LHPN như: năm 2020, tổ chức triển lãm “Sắc mới miền quan họ” (với 4 chủ đề: Sắc thắm một miền quê; Gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh; Chung sức vì một Bắc Ninh phát triển; Nét đẹp phụ nữ Kinh Bắc); năm 2022 tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Gia đình Việt Nam (Liên  hoan dân vũ thể thao, sơ kết Đề án 938 và 939 của Chính phủ, phát động chương trình “ Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương”, ...). Toàn tỉnh, các cấp Hội phụ nữ xây dựng và chăm sóc 1.040 đoạn đường phụ nữ tự quản, 381. 683 mét đường nở hoa, 68.096 cây xanh các loại thay thế cỏ dại ven đường, 161 Làng 3 sạch/ Khu phố 3 sạch với 47.550 hộ; 43 “Khu dân cư không rác thải” với 8.609 hộ; 150 “tổ phụ nữ đi chợ bằng làn”; 12  “Chi hội PN 5 không- 3 sạch”; 115 “Chi hội phụ nữ phân loại rác thải” với 15.818 hộ. Đến nay, việc triển khai Cuộc vận động đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của hội viên, sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể...nhiều tổ, chi hội và hội viên phụ thực hiện thay đổi phương thức cũ tiếp cận kiến thức mới để tạo dựng môi trường an toàn cho gia đình và cộng đồng, nhiều gia đình hội viên phụ nữ luôn gương mẫu đi đầu trong duy trì tiêu chí 3 sạch.

Có thể khẳng định, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được lan tỏa đến các cơ sở hội, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh hưởng ứng, thực hiện hiệu quả và đi vào nền nếp. Qua cuộc vận động, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai, nhân rộng. Hiệu quả từ các mô hình không chỉ xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao nhận thức cho người dân, từng bước đưa việc bảo vệ môi trường, trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và các địa phương. Việc tạo dựng một không gian sống sáng - xanh - sạch-đẹp bắt đầu từ những hành động nhỏ, việc làm thiết thực thường ngày của hội viên, phụ nữ Bắc Ninh đã góp sức xây dựng những vùng quê nông thôn mới, đô thị văn minh sạch đẹp, trù phú./.

Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng thùng xử lý rác hữu cơ cho mô hình"Khu dân cư không rác thải" của Hội LHPN phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh

Nguyễn Phương Mai - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5505
Đã truy cập : 80744347