Hội LHPN thành phố Từ Sơn triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2024

19/01/2024 15:37 Số lượt xem: 19

Chiều ngày 18/01/2024, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Từ Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ VII, khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Phương Mai - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Năm 2023, Hội LHPN thành phố Từ Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, của Thành ủy Từ Sơn, chỉ đạo Hội cơ sở triển khai thực hiện chủ đề năm của Hội LHPN Việt Nam, của tỉnh Bắc Ninh và của thành phố. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Bắc Ninh thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội” và Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 cùng với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/BCH của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Nghị quyết số 87-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, Chỉ thị số 16-CT/TU của Thành ủy Từ Sơn, Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND thành phố Từ Sơn về xây dựng “Thành phố an toàn giao thông”.

Trong năm 2023, Hội LHPN thành phố đã hoàn thành khâu đột phá đăng ký với Hội LHPN tỉnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 53/53 chỉ tiêu, phần việc mà Hội LHPN tỉnh đã đề ra. Một số nội dung hoạt động nổi bật được Hội LHPN tỉnh ghi nhận như: các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong năm, đã có trên 2.000 lượt cán bộ Hội được tập huấn nâng cao kiến thức về ATGT, ATTP; các cấp Hội đã tổ chức 13 hội nghị truyền thông kiến thức về Cuộc vận động “Xây dựng gia đình  5 có, 3 sạch”, 24 hội nghị, 114 buổi tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục làm cha mẹ, giáo dục tiền hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước... cho 16.300 cán bộ, hội viên, phụ nữ và trên 10,000 học sinh; Thực hiện 51 công trình phần việc góp phần xây dựng đô thị văn minh: trồng mới 2.900m đường hoa; tổ chức 16 hội nghị hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình và thực hành làm men vi sinh IMO thu hút trên 2.318 cán bộ, hội viên tham gia; tặng 1860 thùng đựng rác và vi sinh IMO, kinh phí làm vi sinh cho khu dân cư không rác thải phường Phù Chẩn trị giá trên 200 triệu đồng, làm 1.200l vi sinh gốc phát cho 450 lượt hộ gia đình, ra mắt 01 khu dân cư không rác thải (hiện có 06 khu dân cư không rác thải), 11 tổ PN phân lại rác thải và ứng dụng men vi sinh IMO để xử lý rác thải hữu cơ với 402 thành viên. Ra mắt 12 phường thực hiện “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”. Tiếp tục tín chấp với Ngân hàng CSXH giúp cho 2.783 hội viên vay 135.068 triệu đồng (tăng 6.019 triệu đồng so với 2022); nhận đỡ đầu thêm 06 trẻ mồ côi...

Đ/c Nguyễn Phương Mai tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Mai - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đỗ Tuấn Sơn - Phó bí thư thường trực Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Hội LHPN thành phố, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại và định hướng một số nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó nhấn mạnh năm 2024, các cấp Hội triển khai có hiệu quả chủ đề năm của Thành phố: “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác cán bộ ; tập trung triển khai công tác quy hoạch ; đẩy nhanh tiến độ các dự án đất ; tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện các giá trị văn hóa, con người Từ Sơn, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân”;  gắn kết chặt chẽ với chủ đề năm của Hội LHPN Việt Nam “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội cũng như của thành phố đặt ra trong năm 2024.