Hiệu quả từ thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ở Thuận Thành

16/11/2022 14:50 Số lượt xem: 90

Qua 10 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16-7-2012 của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước” ở Thuận Thành tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của tổ chức Hội cùng cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Thực hiện Nghị định 56, UBND huyện Thuận Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN các cấp tham gia quản lý nhà nước (QLNN) và tổ chức các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho hơn 34.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ về trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội tham gia QLNN; tuyên truyền, triển khai Nghị định 56 đến từng cấp Hội; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung tập trung về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ, trẻ em...

Hội LHPN huyện Thuận Thành làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo.


Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Hội LHPN các cấp triển khai có hiệu quả các Đề án như: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” (Đề án 295), “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343), “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704), “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013-2017”, hỗ trợ Hội thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN các cấp phát động như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Làng 3 sạch”, “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”... Các cấp Hội được tạo điều kiện tham gia trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung và góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, các lĩnh vực có liên quan; tham gia thành viên các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành, các đoàn kiểm tra, giám sát về những lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.
Công tác phối hợp giữa UBND và Hội LHPN các cấp được quan tâm thường xuyên. Trong các hội nghị thường kỳ, hội nghị chuyên đề của huyện và các xã, thị trấn đều có sự tham gia của Hội LHPN cùng cấp. Từ đó, Hội đề xuất các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị các biện pháp trong xây dựng các chương trình phát triển kinh tế-xã hội hoặc thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai công tác giữ gìn an ninh trính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Với sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Hội LHPN huyện Thuận Thành cũng luôn nâng cao tính chủ động trong mọi hoạt động. “Hoạt động của tổ chức Hội luôn gắn với chương trình, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em, triển khai nhiều biện pháp thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương”
Đồng chí Trương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận Thành cho biết. Hoạt động phản biện xã hội của phụ nữ được thể hiện thông qua việc tích cực, chủ động tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật như Hiến pháp, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội... Hội tham gia ý kiến trong các hội nghị, các kỳ họp HĐND, UBND các cấp về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Cán bộ Hội được bầu làm Hội thẩm nhân dân tham gia các phiên xét xử tại Tòa án nhân dân huyện, nhất là các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em, tham gia các tổ hòa giải, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giúp hơn 3.500 lượt hội viên. Trong 10 năm, Hội trực tiếp giám sát và phối hợp giám sát 22 cuộc, tham gia giải quyết thành công 32 vụ việc có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Hội đề xuất cho nhiều trẻ em gái và các đối tượng khuyết tật được hưởng chế độ; phối hợp xây dựng Mái ấm tình thương, Nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo, tặng quà cho trẻ em trong các dịp ngày lễ, Tết... Các cấp Hội tham mưu, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng, đến nay đã có 355 đảng viên nữ được kết nạp, trong đó có 185 đảng viên nữ nông nghiệp, nông thôn.
Với việc thực hiện hiệu quả Nghị định 56/2012-NĐ/CP của Chính phủ, những kiến nghị, đề xuất của Hội và cơ sở đều được chính quyền lắng nghe, tiếp thu và quan tâm giải quyết, tạo mọi điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc cho Hội tổ chức các hoạt động và phụ cấp cho cán bộ Hội theo quy định.. Nhờ đó, Hội LHPN huyện Thuận Thành có điều kiện làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thu Huyền

Thống kê truy cập

Online : 4641
Đã truy cập : 120425706