Chi bộ Hội LHPN tỉnh triển khai, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”

01/02/2024 15:00 Số lượt xem: 29

Sáng 01/02/2024, Chi Bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 02/2024 đồng thời triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Mai - TUV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh và các cán bộ, đảng viên cơ quan.


Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh triển khai mục đích, ý nghĩa của chuyên đề đến cán bộ, đảng viên

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên cơ quan Hội LHPN tỉnh được xem video bài giảng của GS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư truyền đạt các nội dung cơ bản của Chuyên đề: Tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nêu gương về mục đích sống và động cơ tranh đấu; nêu gương về thái độ tôn trọng dân, phát huy dân chủ và đức khiêm tốn; nêu gương thực hành đoàn kết, đại đoàn kết, nêu cao tinh thần đại nghĩa, đoàn kết trên cơ sở dân chủ, hướng tới đồng thuận, nêu cao đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng để đồng hành, đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua mọi gian nan thử thách, hi sinh đi tới thắng lợi; nêu gương về phương pháp và phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, chu đáo, lãnh đạo và quản lý dựa trên các chuẩn mực dân chủ, khoa học, luật pháp, kỷ cương và sự gương mẫu về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…). Thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, xây dựng tỉnh phát triển bền vững…

Cán bộ đảng viên cơ quan Hội LHPN tỉnh nghiêm túc xem video bài giảng chuyên đề năm 2024

Thông qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên được quán triệt, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Hội, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người cán bộ Hội phụ nữ với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác năm 2024.

Mai Hương

Thống kê truy cập

Online : 6182
Đã truy cập : 130548429