"Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ"

Tất cả những người chưa tiêm vaccine đều có thể mắc bạch hầu. Tuy nhiên, trẻ em và phụ nữ có nguy cơ mắc cao hơn các đối tượng khác.

Liên kết website

Thời tiết ngày 16/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5878

Đã truy cập : 43712353