Truy cập nội dung luôn
Bắc Ninh
Chào mừng 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (gọi tắt là Đề án 938). Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 26 lớp tập huấn cho 5.200 hội viên, phụ nữ tại 8/8 huyện/thị xã/thành phố trong toàn tỉnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7656

Đã truy cập : 42926061

Liên kết websites