Thời tiết ngày 23/05/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7581

Đã truy cập : 42926232

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (gọi tắt là Đề án 938). Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 26 lớp tập huấn cho 5.200 hội viên, phụ nữ tại 8/8 huyện/thị xã/thành phố trong toàn tỉnh.