Trung tâm tư vấn pháp luật

11/10/2016 11:45 Số lượt xem: 4806

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

  1. Trợ giúp pháp lý về hôn nhân và gia đình: Pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng, chống tội phạm, nuôi con nuôi, …. cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ là đối tượng hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước.

2. Tư vấn pháp luật trên 8 lĩnh vực thuộc phạm vi trong Luật Bình đẳng giới miễn phí cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và có thu phí đối với phụ nữ, cá nhân, tổ chức có nhu cầu khác.

3. Tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân yêu cầu mà Trung tâm đã tư vấn.

4. Tổ chức các hoạt động phục vụ cho việc trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.

5. Nâng cao trình độ pháp luật và năng lực thực hiện các hoạt động của Trung tâm cho các tư vấn viên, cộng tác viên, báo cáo viên, truyên truyền viên của Trung tâm tư vấn pháp luật.

6. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan về công tác công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho phụ nữ;

7. Hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các huyện/thị/thành Hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; cung cấp tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các huyện/thị/thành Hội và đối tượng tư vấn

8. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5973

Đã truy cập : 43712441