LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2017

26/10/2018 15:15 Số lượt xem: 113

Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đây là lần đầu tiên, vấn đề này được quy định tại một luật riêng.

Tỉnh Bắc Ninh có trên 10 nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó số doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ trên 1.700, chiếm  khoảng 20%, tuy nhiên sự hỗ trợ cho nhóm doanh nghiêp này còn nhiều hạn chế. Do đó Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực tạo khung pháp lý đồng bộ, có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh.

Luật gồm 4 chương và 35 điều. TTPNBN xin lược trích một số điểm đáng chú ý như sau:

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo luật gồm:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hộ bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

 - Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước thuế liền kề không quá 300 tỷ đồng.

 -  Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác dịnh theo lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Các nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Gồm tín dụng, thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung, xúc tiến và mở rộng thị trường, thông tin tư vấn và pháp lý, phát triển nguôn nhân lực.

Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp được hưởng nhiều quyền lợi:

- Miễn phí tư vấn hỗ trợ thành lập.

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

-  Miễn lệ phí các giấy phép kinh doanh có điều kiện lần đầu;

-  Miễn phí đào tạo về thuế, kế toán trong thòi hạn 03 năm kể từ thời điểm chuyển đổi;

- Miễn phí môn bài trong thời hạn 03 năm đầu kể từ thời điểm chuyển đổi;

- Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, luật cũng quy định về nội dung hỗ trợ đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thông qua và đi vào thực tế sẽ đáp ứng được nhu cầu của các Doanh nghiệp nhỏ  và vừa, góp phần chung vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh./.
Trần Thị Hiên - Hội LHPN tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3099

Đã truy cập : 43124233