HỘI LHPN TỈNH BẮC NINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CHỦ ĐỀ “AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM”, “BẮC NINH HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG SẠCH”

10/01/2019 17:29 Số lượt xem: 100

Ngày 10-1, Hội LHPN tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

Năm 2018, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng chỉ đạo của Trung ương Hội, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của giới nữ trong mọi lĩnh vực từ học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình, quản lý và phát triển xã hội... Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức“Tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang” gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không- 3 sạch” ngày càng rõ nét. Toàn tỉnh hiện có 115“Làng, Khu phố 3 sạch” ở 93/126 cơ sở ( trong đó thành lập mới 48 làng); duy trì 161.926 m đường hoa, 15.315 cây xanh, 400 chậu hoa; thành lập mới 5 HTX về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, 16 tổ liên kết; thành lập 13 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thành lập mới 330 “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHYT”, nâng tổng toàn tỉnh 664 tổ với 8.928 thành viên; giúp đỡ, hỗ trợ 168 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp trong năm, hỗ trợ xây mới 4 Mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo trị giá 186 triệu đồng...

Phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội ngày càng có chiều sâu, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Trong chỉ đạo có sự đổi mới, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, lựa chọn vấn đề ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm để triển khai, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Các phong trào thi đua được cụ thể, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, nâng cao vị thế của tổ chức Hội và chăm lo cho hội viên, phụ nữ ngày càng tốt hơn. 2/2 nội dung tỉnh đăng ký với TW Hội, cụm thi đua đã hoàn thành vượt mức kế hoạch; 3/7 chỉ tiêu nhiệm kỳ tỉnh đã hoàn thành vượt mức; 4/7 chỉ tiêu tỉnh đạt và vượt theo quy định hàng năm. 100% Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành vượt mức Khâu đột phá theo đăng ký, 42/42 tiêu chí thi đua theo chỉ đạo của tỉnh Hội, nhiều tiêu chí hoàn thành vượt mức đề ra.

Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Bắc Ninh hành động vì Môi trường sạch” cụ thể hóa thông qua phong trào thi đua và 2 cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6,7, 8 khóa XII.

Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả Hội LHPN tỉnh đạt được trong năm qua. Thông báo nhanh một số thành tựu nổi bật của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định có sự đóng góp quan trọng của các cấp Hội và hội viên phụ nữ. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Hội LHPN tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các Đề án liên quan đến phụ nữ; chỉ đạo các cấp Họi quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn và các khu công nghiệp; chú trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức và hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xã hội... đảm bảo thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Hội là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Bắc Ninh hành động vì Môi trường sạch”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, nhất là các đối tượng lao động nữ trong các KCN; tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg ngày 31-12-2018 của TTCP phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025”... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh “Bắc Ninh hành động vì Môi trường sạch”.

Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Trung ương Hội và UBND tỉnh cho Hội LHPN Bắc Ninh

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Hội, UBND tỉnh, Giấy khen của Hội LHPN tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào Hội năm 2018.

Thu Huyền - báo Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4016

Đã truy cập : 43169728