HỘI LHPN HUYỆN YÊN PHONG PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NĂM 2013, LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

17/07/2019 11:15 Số lượt xem: 58

Ngày 12/7/2019, Hội LHPN phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn liên quan cho gần 200 đại biểu là cán bộ hội, cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa - thông tin, trưởng các thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận làng, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh dự và trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời được cung cấp thêm những kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng tại địa phương nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, trong đó có phụ nữ.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ý thức chấp hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn huyện, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.

Hội LHPN huyện Yên Phong

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6076

Đã truy cập : 43497489