Gần 200 cán bộ Hội được tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

11/11/2020 15:05 Số lượt xem: 74

Ngày 10-11, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp cho gần 200 cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đ/c Trần Thị Vân - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn

Các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn một số nội dung quan trọng như: Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 1-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội; xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; chương trình Đại hội và Đề cương báo cáo kết quả Đại hội; cách thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Theo kế hoạch, Đại hội phụ nữ các cấp trong tỉnh được chỉ đạo tập trung, hoàn thành trong năm 2021. Thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở từ quý I-2021, hoàn thành trong quý II-2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III-2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV-2021.

Đây là hội nghị quan trọng giúp đội ngũ cán bộ Hội trong tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Thu Huyền

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6636

Đã truy cập : 45173970