Bắc Ninh
"Non sông gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ ta, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". "Để thực sự bình quyền, phụ nữ phải ra sức phấn đấu. Chị em phải cố gắng học tập: Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ, có quyết tâm thì nhất định học được". "Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô cùng đảm đang đã góp phần rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất, Chính Phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đó mới thực sự là một cuộc cách mạng"
Thực hiện hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh về triển khai xây dựng "Làng 3 sạch" nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không- 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Liên kết website

Thời tiết ngày 29/05/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2600

Đã truy cập : 41329570